li_28.jpg
boschuysen logo

Het donatiebudget voor 2017 bedraagt 1.090.000 euro.

Hieronder staat de verkorte staat van baten en laten van de Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te 's-Gravenhage over het boekjaar 2016. 

Fundatie van Renswoude

Euro (afgerond)

 

 

Baten

 

Opbrengst onroerende goederen                 

112.000

Resultaat beleggingsportefeuille

447.000

Rente                                                                         

24.000

Donaties/aflossingen                                          

343.000

Totaal                                                                                

924.000

 

 

Lasten

 

Studiebeurzen / -leningen                                      

693.000

Algemene kosten                                                       

225.000

Totaal                                                                                

918.000

 

 

Saldo                                                                                  

6.000

vorigevolgende