Let op

Voor alle duidelijkheid: alléén volledig ingevulde aanvraagformulieren met alle bijlagen nemen wij in behandeling.

Houd er rekening mee dat (afhankelijk van de hoogte van het gevraagde bedrag) je op gesprek komt om je aanvraag nader toe te lichten.

Als decaan, mentor, docent of hoogleraar kunt u hier uw aanbevelingsbrief ook rechtstreeks aan ons verzenden.

 

Link naar het aanvraagformulier

 

Download Studiebericht

 

In het kader van de privacywetgeving verzoeken wij je om je pasfoto en BSN op de kopie van je paspoort die je mee moet zenden bij je aanvraag, onherkenbaar te maken. Hier kan je daar maar informatie over vinden en wordt een hulpmiddel aangeboden.

In onze privacyverklaring kan u lezen hoe wij met de privacy van uw gegevens omgaan. Download Privacyverklaring

fvr logo

Hoe dien ik een aanvraag in?

Voldoet je aanvraag aan onze bovengenoemde richtlijnen, stuur dan je aanvraag digitaal naar ons toe. Wij nemen het hele jaar door aanvragen in behandeling. Het bestuur komt tien maal per jaar bijeen, dat is eens in de zes weken, om de aanvragen te beoordelen.

Om een aanvraag goed te kunnen beoordelen is het van belang dat je het digitale aanvraagformulier volledig invult en verzendt. De volgende documenten moeten worden toegevoegd aan het digitale aanvraagformulier:

  • motivatiebrief (in het Nederlands)
  • begroting van inkomsten en uitgaven voor maximaal één studiejaar of een deel daarvan. Het is dus niet mogelijk voor meerdere jaren tegelijk aan te vragen (N.B.: je kunt niet met terugwerkende kracht aanvragen).
  • een brief van de studentendecaan die je aanvraag ondersteunt (NB: indien het een postdoctorale studie / promotie betreft, is het niet nodig).
  • Curriculum Vitae
  • overzicht van de meest recente studieresultaten
  • aanbevelingsbrieven van docenten en/of hoogleraren
  • het meest recente bericht studiefinanciering van DUO, waarop uitkeringsgegevens alsook saldo studieschuld staan vermeld.
  • kopie paspoort
  • (een kopie van een) pasfoto

vorigevolgende