li_21.JPG
fvr logo

Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te ‘s-Gravenhage

Koninginnegracht 15

2514 AB 's-Gravenhage

tel.:      070 345 88 16

e-mail: secretariaat@fundatievanrenswoude.nl

Voor vragen over het aflossen van een renteloze lening kan contact worden opgenomen met de rentmeester, de heer B.E.M.M. Uyttendaele op tel. 070 324 89 88 of rentmeester@fundatievanrenswoude.nl. De rentmeester kan ook het rekeningnummer van de Fundatie geven.

ROUTEBESCHRIJVING 

vorigevolgende