li_28.jpg
fvr logo

Het donatiebudget voor 2018 bedraagt 1.090.000 euro.

Hieronder staat de verkorte staat van baten en laten van de Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te 's-Gravenhage over het boekjaar 2017. 

Fundatie van Renswoude

Euro (afgerond)

 

 

Baten

 

Opbrengst onroerende goederen

152.000

Resultaat beleggingsportefeuille

586.000

Rente

22.000

Donaties/aflossingen

200.000

Totaal

960.000

 

 

Lasten

 

Studiebeurzen / -leningen

723.000

Algemene kosten

230.000

Totaal

953.000

 

 

Saldo

7.000

vorigevolgende