li_4.jpg
fvr logo

Bestuur:

Dr. J.J. Hazenberg

Mr R.W. van Ierschot

Mevrouw Mr H.N. Pabbruwe – Cohen Tervaert

Drs. E. Smits

Mevrouw Dr. C.M.J. Vrijmoet - Wiersma

Mevrouw M.H. Wetselaar - Cosijn

Rentmeester: B.E.M.M. Uyttendaele

Adviseur bursalen: Mevrouw Drs E.M.P. van Egmond

Secretariaat: Mevrouw Drs A.F.W.L. van der Ven - van Dijk

Het bestuur heeft een beleidsplan opgesteld. De leden van het bestuur ontvangen vacatiegeld. Bij de beloning van de medewerkers wordt de bezoldigingsregeling voor rijksambtenaren als richtlijn gehanteerd.

De Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te ‘s-Gravenhage is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Den Haag onder nr. 41150974. Het RSIN nummer is 002875846. De Stichting is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) en onderschrijft de gedragscode van de FIN. De Stichting maakt deel uit van het Haags Fondsen Overleg. De Belastingdienst heeft de Stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Het bestuur beheert ook het vermogen van de Stichting Boschuysen

vorigevolgende