Bestuur

  • De heer Dr. J.J. Hazenberg
  • De heer Mr. R.W. van Ierschot
  • De heer Drs. E. Smits
  • Mevrouw Mr. J. Spierdijk
  • Mevrouw Dr. C.M.J. Vrijmoet – Wiersma
  • Mevrouw M.H. Wetselaar – Cosijn

Rentmeester
De heer B.E.M.M. Uyttendaele

Adviseur bursalen
Mevrouw Drs E.M.P. van Egmond

Secretariaat
Leonie van der Pot

Het bestuur heeft een beleidsplan opgesteld. De leden van het bestuur ontvangen vacatiegeld. Bij de beloning van de medewerkers wordt de bezoldigingsregeling voor rijksambtenaren als richtlijn gehanteerd.

De Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te ‘s-Gravenhage is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Den Haag onder nr. 41150974. Het RSIN nummer is 002875846. De Stichting is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) en onderschrijft de gedragscode van de FIN. De Stichting maakt deel uit van het Haags Fondsen Overleg. De Belastingdienst heeft de Stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Het bestuur beheert ook het vermogen van de Stichting Boschuysen.