Stage- en studieuitwisseling

Naast de algemene voorwaarden en de eerder genoemde aanvullende bepalingen, gelden er voor stages en studie-uitwisselingen de volgende extra eisen:

  • het betreft een stage of studie-uitwisseling die in het verlengde ligt van je opleiding.
  • een ondersteunende brief van de algemene studentendecaan (bureau studentendecanen) is verplicht.
  • je aanvraag moet drie maanden van te voren worden ingediend.
  • je stage/studie-uitwisseling duurt tenminste drie maanden.
  • je cijfergemiddelde is minimaal een zeven.
  • er is sprake van een goede begeleiding zowel vanuit Nederland als in het buitenland.
  • de eigen bijdrage van de student(e) is tenminste de volledige basisbeurs én een maximale lening van de DUO – IB-Groep.