Postdoc of Promotieonderzoek

Je bent een talentvolle, gemotiveerde student met uitstekende studieprestaties en je wilt een postmaster of post-initiële studie volgen of je wilt een jaar van je promotieonderzoek in het buitenland doen. Als je deze studie niet volledig zelf kan financieren, vraag dan bij ons een studietoelage aan.

Als je voldoet aan alle voorwaarden, kun je een toelage aanvragen van maximaal
€ 7.500 per studiejaar (bij goede studieresultaten van de postmaster/post-initiële studie zijn vervolgaanvragen mogelijk). Vul het aanvraagformulier in en stuur het met de gevraagde bijlagen naar ons toe. Houd eventueel tijd beschikbaar in je agenda voor een kennismakingsgesprek met de contactpersoon/adviseur bursalen van de Fundatie van Renswoude.

In de bestuursvergaderingen van mei en juni (in juli/augustus is er zomerreces) worden de aanvragen besproken en besluit het bestuur of je in aanmerking komt voor ondersteuning. Een studietoelage is meestal een renteloze lening, bij hoge uitzondering een studiebeurs.

Voor wie

 • Je volgt een universitaire studie of je bent (net) afgestudeerd.

Voorwaarden

 • Je hebt de Nederlandse of Surinaamse nationaliteit.
 • Je bent niet jonger dan 15 en niet ouder dan 29.
 • Je bent een talentvolle student met een cijfergemiddelde van tenminste een 7.
 • Je hebt zeer goede referenties van hoogleraren en vakdocenten.
 • De kwaliteit van de universiteit is van een zeer hoog niveau.
 • We ondersteunen maximaal 1 jaar van je promotieonderzoek.
 • Het is je 1e studie of ligt in het verlengde van je 1e studie (een 1e studie is ook een vervolgstudie op een hoger onderwijsniveau in hetzelfde vakgebied).
 • Je kunt je studie niet meer zelfstandig of met hulp van je ouders bekostigen (de hoogte van het inkomen van je ouders wordt meegewogen).
 • Je hebt een aantoonbaar tekort in je begroting, ondanks inzet van alle financieringsmogelijkheden, inclusief maximale lening, collegegeldkrediet en levenlanglerenkrediet via DUO (voor zover dat mogelijk is bij een postmaster of postinitiële studie).
 • Je begroting is voor maximaal één studiejaar of een deel ervan (N.B.: je kunt niet met terugwerkende kracht aanvragen).
 • Dien je aanvraag minimaal 4 maanden voor aanvang van je studie in het buitenland in.

We kijken ook naar

 • je motivatie
 • je prestaties van voorafgaande jaren (en/of goede referenties van docenten/hoogleraren)
 • de bijzonderheid van je studie
 • hoe de onderwijsinstelling waar je naar toe gaat, staat aangeschreven
 • de verhouding tussen het gevraagde bedrag en de totale kosten

Wat doen we niet

 • Summer courses, masterclasses en concoursen
 • Schuldsanering
 • Drukkosten van onderzoek, publicaties en proefschriften
 • Financiering van studieactiviteiten achteraf
 • Studiekosten voor audities, seminars en congressen

Let op:
Tot slot heeft het bestuur het recht om van deze voorwaarden af te wijken. Daarnaast kan de aanvrager geen recht ontlenen aan deze bepalingen. In het geval van een afwijzing wordt er niet in discussie gegaan over het genomen besluit van het bestuur.