Aanvraag indienen

Lees voor het indienen van een aanvraag eerst de procedure en onze voorwaarden!

We kunnen een aanvraag alleen beoordelen als deze compleet is. Een complete aanvraag bestaat uit een volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier inclusief alle benodigde bijlagen, namelijk:

 1. Motivatiebrief (in het Nederlands)
 2. Curriculum Vitae
 3. Kopie paspoort of ID-kaart
  In het kader van de privacywetgeving willen wij je vragen om je pasfoto en BSN op de kopie van je paspoort onherkenbaar te maken. Hier kan je daar maar informatie over vinden en wordt een hulpmiddel aangeboden.
 4. Overzicht recente studieresultaten
 5. Brief van je studentendecaan ter ondersteuning van je aanvraag. Als je een MBO-student bent, ontvangen we graag een brief van je studieloopbaanbegeleider (SLB-er) of schoolmaatschappelijk werker (SMW-er).
  – niet een brief van de decaan van de faculteit of van het International office.
  – n.v.t. voor promovendi/ postdoc en voor degenen die een volledige master in het buitenland gaan volgen.
 6. Aanbevelings- of referentiebrieven van docenten en/of hoogleraren
  – alleen verplicht voor promovendi/ postdoc en voor degenen die een volledige master in het buitenland gaan volgen
 7. Bewijs van inschrijving/toelating buitenlandse onderwijsinstelling/ organisatie
 8. Begroting, download dit document.
  Deze begroting moet volledig ingevuld worden over de studieperiode in je aanvraag.
 9. Overzicht Studiefinanciering/ Producten DUO
 10. Overzicht Schulden DUO
  Zie tab ‘mijn producten’ en ‘mijn schulden> schuld opbouwen’ op de website van DUO (mag ook een schermfoto zijn).
 11. Toestemmingsverklaring, download dit document

Zodra je de link naar de aanvraag gebruikt, ontvang je een ‘token’ die maar 1 uur geldig is. We adviseren daarom om vooraf alle bijlagen te verzamelen en (indien nodig) in te vullen. Je kunt vooraf uiteraard de aanvraag wel inkijken, maar denk er dan aan om een nieuwe token op te vragen wanneer je de aanvraag daadwerkelijk gaat invullen.

LET OP: De aanvraag kun je het beste indienen met de browser ‘Google Chrome’.