Renteloze Lening

Aflossingen van een renteloze lening kunnen worden overgemaakt naar rekening NL96 ABNA 0246 3541 94 o.v.v. je referentienummer.

Voor vragen over het aflossen van een renteloze lening kan contact worden opgenomen met de rentmeester, de heer B.E.M.M. Uyttendaele via e-mail secretariaat@fundatievanrenswoude.nl.