Voorbeelden

STUDIEJAAR NEDERLAND

Desi was bezig met het laatste jaar van haar studie HBO-Communicatie. Wegens voortdurende financiële tegenslagen en noodzakelijke bijbanen, had zij forse studievertraging opgelopen. Zij had ook geen recht meer op studiefinanciering van DUO. Zij was nog steeds zeer gemotiveerd om haar studie af te maken omdat het haar een betere positie op de arbeidsmarkt zou geven en zij een loopbaan ambieerde als communicatieprofessional. Uit haar inkomsten uit arbeid en freelance werkzaamheden lukte het haar niet om de kosten van het collegegeld te betalen. Een studiebeurs van € 2.000 euro is haar toegekend door het bestuur.

Salima, een masterstudente Geneeskunde, is vastgelopen omdat zij bezig is met haar coschappen en daarnaast ook nog moet werken om haar levensonderhoud en studiekosten te kunnen betalen. Er is in het verleden door haar familie een groot beroep op haar, als oudste van 6 kinderen, gedaan om het gezin draaiende te houden. Dat heeft deze studente vele jaren studievertraging opgeleverd. Ook heeft het haar niet meegezeten in voorgaande studiekeuzes. Nu zij in het laatste studiejaar van haar studie voltijds bezig is met de coschappen en haar studie moet afsluiten met een semi-artsstage, kan zij niet meer terugvallen op inkomsten uit studiefinanciering van DUO omdat zij geen rechten meer heeft. Het werken naast haar studie valt haar heel zwaar. Zij voorziet dat zij dit niet zal volhouden en vraagt met de nodige schroom financiële hulp aan meerdere studiefondsen voor de laatste fase van haar studie. Haar is een studiebeurs van € 4.000 toegekend.

Ashish heeft de BBL/MBO-niv. 2 opleiding Schilderen gevolgd. Bij de start van zijn studie dreigde hij van school te worden gestuurd omdat zijn familie geen geld had voor het studiepakket van school. Het bestuur is bijgesprongen met een studiebeurs van € 600 voor de kosten van studieboeken en -materialen.

STUDIEJAAR BUITENLAND

Eva heeft als HBO-studente Sociale Wetenschappen een 1-jarige master Social Work and Welfare Studies aan de Universiteit Antwerpen gevolgd voor het verder uitdiepen van haar expertise op het gebied van sociaal werk op academisch niveau. Zij had geen recht meer op studiefinanciering van DUO door stapeling van studies en het verlopen van haar diplomatermijn. Omdat er verder ook geen andere studiefondsen beschikbaar zijn voor het volgen van een HBO-master in het buitenland, heeft zij een toekenning van een studiebeurs van € 4.000 ontvangen.

Rosan heeft zich als studente Biomedische Wetenschappen aangemeld voor de master Health Science and Technology aan de Eidgenossische Technische Hochschule (ETH) in Zürich, Zwitserland. De masteropleiding is gericht op het toepassen van technologie binnen de gezondheidswetenschappen voor preventie, diagnose en therapie van verschillende ziekten. Deze master wil Rosan graag volgen na een eerdere, positieve kennismaking met het onderwijs aan de ETH. Zij heeft een renteloze lening van € 3.000 euro toegekend gekregen.

Muziekstudente Kia heeft de 2-jarige Master of Music – Commercial Music Vocal Performance gevolgd aan de California State University in Los Angeles. Zij heeft gewerkt aan de verbetering van haar zangkwaliteiten en podiumpersoonlijkheid. Daarnaast wilde zij meer weten van de werkwijze van studio-opdrachten, songwriting, sessiewerk en muziekgeschiedenis. Het opbouwen van een netwerk van contacten was uiteraard ook een heel belangrijk doel. Het bestuur heeft haar aanvraag en vervolgaanvraag gehonoreerd met een studiebeurs van € 6.500.

STAGE

Rayan heeft als masterstudent Ruimtevaarttechniek 6 maanden stage gelopen bij het NASA Jet Propulsion Laboratory van het California Institute of Technology (Caltech) in Pasadena, V.S. in het kader van het NASA JPL Student Research Program. Met een stage bij de NASA heeft hij de kans gekregen om zijn kennis uit te breiden bij een toonaangevend lab op zijn vakgebied en internationale ervaring op te doen. Hij heeft hoge uitgaven moeten doen voor een speciale ‘zware’ laptop, studieboeken en daarnaast flink veel reiskosten moeten maken. Het bestuur heeft zijn aanvraag gehonoreerd met een combinatie van een studiebeurs van € 3.000 en een renteloze lening van € 2.000.

UITWISSELING

Roos is een honours-bachelorstudente Pedagogische Wetenschappen die 5 maanden op uitwisseling is geweest en een semester vakken heeft gevolgd aan Griffith University in Brisbane, Australië. Maximumbijdrage voor een uitwisseling bij de Fundatie is 2.500 euro. Het bestuur heeft een studiebeurs van 2.500 euro toegekend.

PROMOTIEONDERZOEK

Dennis heeft naast zijn studie Geneeskunde altijd belangstelling gehad voor het onderzoek en is al in een vroeg stadium begonnen met onderzoek naar vasculair trauma: het onderwerp van zijn promotieonderzoek. Om zijn onderzoek verder te brengen zag hij zich genoodzaakt om een jaar onderzoek te gaan doen in het Massachusetts General Hospital, verbonden aan Harvard Medical School te Boston. Voor zijn toekomstplannen om te promoveren en in opleiding te komen tot (vaat)chirurg was dit onderzoek essentieel. Dennis’ aanvraag is ondersteund met een renteloze lening van € 6.000.

POSTDOC/POSTMASTER/POST-INITIELE STUDIE

Dorieke wilde graag als afgestudeerd juriste de 1-jarige postdoc/masteropleiding International Business and Economic Law volgen aan Georgetown University in Washington D.C. Zij heeft voor de opleiding internationale geschilbeslechting gekozen en zij is na een zeer strenge selectie toegelaten als enige Nederlandse. Haar doel was haar kennis nog meer te verbreden met een topopleiding in de V.S. Daarnaast maakte haar werkervaring haar tot een geschikte kandidaat voor deze postdoc-opleiding. Haar aanvraag heeft het bestuur gehonoreerd met een renteloze lening van € 6.500.