Organisatie

  • De heer Mr. M.P.A. Bos
  • De heer Dr. J.J. Hazenberg, vicevoorzitter
  • Mevrouw Mr. J. Spierdijk
  • De heer Mr. Drs. E.C. Verbeek
  • Mevrouw Dr. C.M.J. Vrijmoet – Wiersma
  • Mevrouw M.H. Wetselaar – Cosijn, voorzitter

Rentmeester, directeur
De heer B.E.M.M. Uyttendaele MSc
rentmeester@fundatievanrenswoude.nl

Adviseur bursalen
Mevrouw Drs. E.M.P. van Egmond
vrijvrouwe@fundatievanrenswoude.nl

Secretariaat
Mevrouw L.A. van der Pot
secretariaat@fundatievanrenswoude.nl

De leden van het bestuur ontvangen een vergoeding conform een vastgelegde regeling vacatiegelden. Bij de beloning van de medewerkers wordt de bezoldigingsregeling voor rijksambtenaren als richtlijn gehanteerd.

Het bestuur heeft een beleidsplan opgesteld. Dit is hier terug te vinden.

De Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te ‘s-Gravenhage is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Den Haag onder nr. 41150974. Het RSIN nummer is 002875846.
Daarnaast zijn wij lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) en voldoen wij aan de gedragscode van de FIN.

Het bestuur beheert ook het vermogen van de Stichting Boschuysen.