Voorwaarden
Onze voorwaarden waaraan je aanvraag minimaal moet voldoen om voor een studiebeurs en/of renteloze lening in aanmerking te komen:

  • je bent niet jonger dan 15 jaar en niet ouder dan 29 jaar.
  • je hebt de Nederlandse of Surinaamse nationaliteit.
  • je gaat naar het voortgezet onderwijs, je studeert aan het middelbaar beroepsonderwijs, een hogeschool of universiteit of je volgt een opleiding aan een particuliere onderwijsinstelling.
  • de studie die je volgt is een 1e studie (een 1e studie kan ook een vervolgstudie op een hoger onderwijsniveau in hetzelfde vakgebied zijn) Alleen als je 2e studie een kunstenstudie is, wordt een uitzondering gemaakt.
  • de hoogte van het inkomen van je ouders wordt altijd meegenomen in de beoordeling, ook als je al jaren uitwonend bent.
  • je maakt maximaal gebruik van de mogelijkheden tot lenen (dus ook van het collegegeldkrediet) bij de DUO
  • je hebt een aantoonbaar tekort op je begroting
  • je begroting is voor maximaal één studiejaar of een deel ervan (N.B.: je kunt niet met terugwerkende kracht aanvragen)

Per studieactiviteit zijn er aanvullende voorwaarden: