Samenwerking

T.I.B.O.
De Stichting Tegemoetkoming in Bijzondere Omstandigheden (T.I.B.O.) (oorspronkelijk opgericht met het doel om financiële ondersteuning te bieden in Nederland aan terugkerende Indische Nederlanders) schenkt jaarlijks een bedrag aan de Fundatie van Renswoude ter ondersteuning van hulpbehoevende studenten in de regio Den Haag, het werkgebied van Stichting T.I.B.O. (geen website). Zij zijn bereikbaar via e-mail st.tibo@gmail.com.

ITvitae Studiefonds
Het ITvitae Studiefonds biedt jongeren met hoogfunctionerend autisme en/of hoogbegaafden die zijn uitgevallen in het reguliere onderwijs tweede kans ICT-onderwijs. Doel is om middels een gerichte ICT-specialisatie de kandidaten op te leiden en te begeleiden naar een duurzame baan als ICT-professional. ITvitae-jongeren met onvoldoende eigen financiële middelen wordt de mogelijkheid geboden deel te nemen aan een ICT-Leertraject naar werk. Jaarlijks wil ITvitae ten minste 10 deelnemers ondersteunen met een renteloze studielening. De selectie vindt plaats met medewerking van de Fundatie van Renswoude.

Studiefondsenoverleg
Jaarlijks vindt op de 1e dinsdag van november een overleg plaats tussen een 15-tal studiefondsen in Nederland, onder roulerend voorzitterschap. Het overleg heeft als doel een betere samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de diverse studiefondsen tot stand te brengen.

Andere studiefondsen:
Hendrik Muller Vaderlandsch Fonds
Schuurman Schimmel van Outeren Stichting
Stichting Bekker-la Bastide Fonds
Van Beek-Donner Stichting
K.F. Heinfonds
Stichting Charlotte Jacobs Studiefonds
Jo Kolk Studiefonds
Vreedefonds
Genootschap Noorthey
Neeltje Buis
Nel Voltelen Opleidingsfonds
Christine Stichting
Het Scholten-Cordes Fonds
US Fulbright Program