Studiejaar Nederland

Studeer je fulltime (of parttime) aan een universiteit, hogeschool, MBO of voortgezet onderwijs of volg je een particuliere opleiding maar kun je je studiekosten niet (meer) betalen: vraag dan een studiebeurs aan.

Als je voldoet aan alle voorwaarden, kun je een beurs aanvragen van maximaal € 7.500 per studiejaar (bij goede studieresultaten zijn vervolgaanvragen mogelijk). Vul het aanvraagformulier in en stuur het met de gevraagde bijlagen naar ons toe. Houd er alsjeblieft rekening mee dat je eventueel op gesprek komt bij de adviseur bursalen om je aanvraag nader toe te lichten (dit is afhankelijk van de hoogte van het gevraagde bedrag).

Je kunt het hele jaar door een aanvraag indienen. Er zijn 10 bestuursvergaderingen per jaar (behalve tijdens het zomerreces in juli/augustus) waarin wij de aanvragen bespreken en besluiten of je in aanmerking kan komen voor een beurs. Een studiebeurs kan een gift zijn, een renteloze lening of een combinatie daarvan.

Voor wie

 • Je volgt een universitaire studie, studie aan een hogeschool, MBO of voortgezet onderwijs of een opleiding aan een particuliere onderwijsinstelling.

Voorwaarden

 • Je hebt de Nederlandse of Surinaamse nationaliteit.
 • Je bent niet jonger dan 15 en niet ouder dan 29.
 • Het is je 1e studie (een eerste studie is ook een vervolgstudie op een hoger onderwijsniveau in hetzelfde vakgebied). Alleen als je 2e studie een kunstopleiding is, wordt een uitzondering gemaakt.
 • Je kunt je studie niet meer zelfstandig of met hulp van je ouders bekostigen (de hoogte van het inkomen van je ouders wordt meegewogen).
 • Je hebt een aantoonbaar tekort in je begroting, ondanks inzet van alle financierings- mogelijkheden, inclusief maximale lening, collegegeldkrediet en levenlanglerenkrediet via DUO.
 • Je begroting is voor maximaal één studiejaar of een deel ervan (N.B. Je kunt niet met terugwerkende kracht aanvragen.).

We kijken ook naar

 • je motivatie
 • je prestaties van voorafgaande jaren (en/of goede referenties van docenten/hoogleraren)

Wat doen we niet

 • Cursussen
 • Summer courses, masterclasses en concoursen
 • Schuldsanering
 • Drukkosten van onderzoek, publicaties en proefschriften
 • Financiering van studieactiviteiten achteraf
 • Studiekosten voor audities, seminars en congressen

Let op:
Tot slot heeft het bestuur het recht om van deze voorwaarden af te wijken. Een afwijzend besluit van het bestuur is definitief. De aanvrager kan geen recht ontlenen aan deze bepalingen.