Doelstelling

Met inachtneming van de bedoelingen van Maria van Duyst van Voorhout wil de Stichting “Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude” te ‘s-Gravenhage jeugdige personen tot in beginsel de leeftijd van 30 jaar, die om enigerlei reden in de onmogelijkheid verkeren de opleidingen of studies, die zij wensen te volgen of reeds volgen, zelf geheel of gedeeltelijk te bekostigen, zodanig geldelijk ondersteunen dat zij hun opleidingen of studies kunnen aanvangen of vervolgen.

Geldelijke ondersteuning kan in de vorm van het verstrekken van een beurs en/of een renteloze lening.