Aanvullende bepalingen

Daarnaast zijn er aanvullende voorwaarden voor studies in het buitenland (denk hierbij aan het volgen van een master binnen of buiten de EU), stages, uitwisselingsprogramma’s, postdoctorale opleidingen en promoties. In alle gevallen wordt er door het bestuur van de Fundatie ook gekeken naar:

  • je motivatie,
  • je prestaties van voorafgaande jaren,
  • maar ook naar de bijzonderheid van je studie,
  • en hoe de universiteit, waar je naar toe gaat, staat aangeschreven.

De belangrijkste aanvullende voorwaarden zijn per doelgroep verder uitgewerkt.

Bepaling
Het bestuur van de fundatie heeft het recht van deze voorwaarden af te wijken. Daarnaast kan de aanvrager aan deze voorwaarden geen rechten ontlenen. Er wordt niet gecorrespondeerd over beslissingen van het bestuur.