Studiejaar Buitenland

Je bent een talentvolle, gemotiveerde student met uitstekende studieprestaties en je wilt een bachelor- of masterstudie volgen die niet in Nederland beschikbaar is. Als je deze studie niet volledig zelf kan financieren, vraag dan bij ons een studiebeurs aan.

Als je voldoet aan alle voorwaarden, kun je een beurs aanvragen van maximaal € 7.500 per studiejaar (bij goede studieresultaten zijn vervolgaanvragen mogelijk). Vul het aanvraagformulier in en stuur het met de gevraagde bijlagen naar ons toe. Houd er alsjeblieft rekening mee dat je eventueel op gesprek komt bij de adviseur bursalen om je aanvraag nader toe te lichten (dit is afhankelijk van de hoogte van het gevraagde bedrag).

Je kunt het hele jaar door een aanvraag indienen. Er zijn 10 bestuursvergaderingen per jaar (behalve tijdens het zomerreces in juli/augustus) waarin wij de aanvragen bespreken en besluiten of je in aanmerking kan komen voor een beurs. Een studiebeurs kan een gift zijn, een renteloze lening of een combinatie daarvan.

Voor wie

 • Je volgt een universitaire studie, studie aan een hogeschool of bent net klaar met het voortgezet onderwijs op VWO-niveau.

Voorwaarden

 • Je hebt de Nederlandse of Surinaamse nationaliteit.
 • Je bent niet jonger dan 15 en niet ouder dan 29.
 • Je bent een talentvolle student met een cijfergemiddelde van tenminste een 7,5.
 • Je wilt een studie volgen die niet in Nederland beschikbaar is of niet van dezelfde kwaliteit is als de vergelijkbare studie in het buitenland.
 • Het is je 1e studie of het ligt in het verlengde van je 1e studie (een 1e studie is ook een vervolgstudie op een hoger onderwijsniveau in hetzelfde vakgebied). Alleen als je 2e studie een kunstenstudie is, wordt een uitzondering gemaakt op de 1e studie-regel.
 • Je kunt je studie niet meer zelfstandig of met hulp van je ouders bekostigen (de hoogte van het inkomen van je ouders wordt meegewogen).
 • Je hebt een aantoonbaar tekort in je begroting, ondanks inzet van alle financieringsmogelijkheden, inclusief maximale lening, collegegeldkrediet en levenlanglerenkrediet via DUO.
 • Je begroting is voor maximaal één studiejaar of een deel ervan (N.B.: je kunt niet met terugwerkende kracht aanvragen).
 • Dien je aanvraag minimaal 4 maanden voor aanvang van je studie in het buitenland in.

We kijken ook naar

 • je motivatie
 • je prestaties van voorafgaande jaren (en/of goede referenties van docenten/hoogleraren)
 • de bijzonderheid van je studie
 • hoe de onderwijsinstelling waar je naar toe gaat, staat aangeschreven
 • de verhouding tussen het gevraagde bedrag en de totale kosten

Wat doen we niet

 • Cursussen
 • Summer courses, masterclasses en concoursen
 • Schuldsanering
 • Drukkosten van onderzoek, publicaties en proefschriften
 • Financiering van studieactiviteiten achteraf
 • Studiekosten voor audities, seminars en congressen


Let op:
Tot slot heeft het bestuur het recht om van deze voorwaarden af te wijken. Daarnaast kan de aanvrager geen recht ontlenen aan deze bepalingen. In het geval van een afwijzing wordt er niet in discussie gegaan over het genomen besluit van het bestuur.