Stage of Uitwisseling Buitenland

Je bent een talentvolle, gemotiveerde student in het WO, HBO of MBO, met goede studieprestaties, en je wilt stage lopen of wetenschappelijk onderzoek doen of een studie-uitwisseling volgen aan een gerenommeerde onderwijsinstelling in het buitenland. Als je deze studieactiviteit niet volledig zelf kan financieren, vraag dan bij ons een studiebeurs aan.

Als je voldoet aan alle voorwaarden, kun je een beurs aanvragen van maximaal € 7.500 per studiejaar (max. 3.000 euro voor een studie-uitwisseling). Vul het aanvraagformulier in en stuur het met de gevraagde bijlagen naar ons toe. Houd eventueel tijd beschikbaar in je agenda voor een kennismakingsgesprek met de contactpersoon/adviseur bursalen van de Fundatie van Renswoude.

Je kunt het hele jaar door een aanvraag indienen. Er zijn 10 bestuursvergaderingen per jaar (behalve tijdens het zomerreces in juli/augustus) waarin wij de aanvragen bespreken en besluiten of je in aanmerking kan komen voor een beurs. Een studiebeurs kan een gift zijn, een renteloze lening of een combinatie daarvan.

Voor wie

 • Je volgt een universitaire studie, je studeert aan een hogeschool of MBO.

Voorwaarden

 • Je hebt de Nederlandse of Surinaamse nationaliteit.
 • Je bent niet jonger dan 15 en niet ouder dan 29.
 • Je bent een talentvolle student met een cijfergemiddelde van tenminste een 7.
 • Het gaat om een stage/onderzoek/studie-uitwisseling die in het verlengde ligt van je opleiding en een belangrijke meerwaarde oplevert.
 • Je stage duurt minimaal 10 weken. Voor een studie-uitwisseling hanteren wij een verblijf van minimaal drie maanden.
 • Er is goede begeleiding zowel vanuit Nederland als in het buitenland.
 • Je kunt je stage of studie-uitwisseling niet meer zelfstandig of met hulp van je ouders bekostigen (de hoogte van het inkomen van je ouders wordt meegewogen).
 • Je hebt een aantoonbaar tekort in je begroting, ondanks inzet van alle financieringsmogelijkheden, inclusief maximale lening, collegegeldkrediet en levenlanglerenkrediet via DUO.
 • Je begroting is voor maximaal één studiejaar of een deel ervan (N.B.: je kunt niet met terugwerkende kracht aanvragen).
 • Dien je aanvraag minimaal 3 maanden voor aanvang van je stage, onderzoek of uitwisseling in het buitenland in.

We kijken ook naar

 • je motivatie
 • je prestaties van voorafgaande jaren (en/of goede referenties van docenten/hoogleraren)
 • de bijzonderheid van je studie
 • hoe de onderwijsinstelling waar je naar toe gaat, staat aangeschreven
 • de verhouding tussen het gevraagde bedrag en de totale kosten

Wat doen we niet

 • Cursussen
 • Summer courses, masterclasses en concoursen
 • Schuldsanering
 • Drukkosten van onderzoek, publicaties en proefschriften
 • Financiering van studieactiviteiten achteraf
 • Studiekosten voor audities, seminars en congressen


Let op:
Tot slot heeft het bestuur het recht om van deze voorwaarden af te wijken. Daarnaast kan de aanvrager geen recht ontlenen aan deze bepalingen. In het geval van een afwijzing wordt er niet in discussie gegaan over het genomen besluit van het bestuur.