Voorwaarden

Voor wie niet

Gezien het grote aantal aanvragen heeft het bestuur van de Fundatie besloten om bepaalde aanvragen ook uit te sluiten van een studietoelage:

 • summercourses, masterclasses en concoursen
 • schuldsanering
 • drukkosten van onderzoek, publicaties en proefschriften
 • financiering van studiebeurzen achteraf
 • studiekosten voor seminars en congressen

 

Voor wie

Jaarlijks ontvangt de Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude tussen de 500 en 700 aanvragen voor een studiebeurs of renteloze lening. Dat zijn er meer dan de Fundatie kan honoreren. Er is een aantal richtlijnen waaraan een aanvraag minimaal moet voldoen om voor een studiebeurs en/of renteloze lening in aanmerking te komen:

 • je bent niet jonger dan 15 jaar en niet ouder dan 29 jaar.
 • je hebt de Nederlandse of Surinaamse nationaliteit.
 • je gaat naar een middelbare school, je volgt een middelbare beroepsopleiding of je studeert aan een hogeschool of universiteit.
 • de studie die je volgt is een eerste studie.
 • de hoogte van het inkomen van je ouders wordt altijd meegenomen in de beoordeling, ook als je al jaren uitwonend bent.
 • je maakt maximaal gebruik van de mogelijkheden tot lenen (dus ook van het collegegeldkrediet) bij de DUO
 • je hebt een aantoonbaar tekort op je begroting
 • en tot slot je begroting is voor maximaal één studiejaar of een deel ervan (N.B.: je kunt niet met terugwerkende kracht aanvragen)